vzduchotorg@vzduchotorg.sk
vztg@vztg.eu
 
 
Spoločnosť VZDUCHOTORG, s.r.o. bola zaregistrovaná v roku 1995.

Jej činnosť je založená na využívaní dlhoročných tradícií pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, dodávkach, montáži a servise predovšetkým sušiarenských zariadení a sušiarenských technologických liniek, ako i zariadení pre vetranie a klimatizáciu v oblasti mliekárenského , potravinárskeho, chemického, drevárskeho, strojárenského priemyslu, poľnohospodárstva a
ochrany životného prostredia.

Spoločnosť vyvíja rozsiahle aktivity v rámci inžinieringu a dodávok zariadení predovšetkým na
trhy krajín východnej a strednej Európy.


Spolupracujúce (partnerské) firmy:

AIRTECHNO s.r.o.
BAT KLIMA s.r.o..
GIMIZ MVZ
KLIMAT s.r.o.
MADOSK s.r.o.
NERIS MVZ
 


STROJTECH s.r.o.
SU - inžiniering s.r.o
SUZAR s.r.o.
TECHKLIMA s.r.o.
TECHSERVIS s.r.o.

 
 

Na začiatok
Vzduchotorg s.r.o. Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel:032 / 7717780 E-mail: vzduchotorg@vzduchotorg.sk
Na začiatok