SUŠIARENSKÉ ZARIADENIE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL A POĽNOHOSPODÁRSTVO
 
 
Komplex sušiarní typu VR pre sušenie mliečnych výrobkov, potravinárskych výrobkov s výkonom od 10 do 1 000 kg usušeného produktu za hodinu.
Množstvo odparenej vody
od 10
do1130kg/h-1
Inštalovaný príkon (elektro)
od 30
do 170 KW
Teplota sušiaceho prostredia na vstupe
od 180
do 250 °C
Vykurovanie sýta para 1,2 MPa, zemný plyn
Hmotnostný prietok produktu na výstupe
od 10
do 1 000 kg h-1
Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne
od 3
do 5 %
Prúdové sušiarne pre sušenie kašovitých a pastovitých materiálov (ako napríklad ovocné a obilninové výpalky, exkrementy zvierat).
Hmotnostný prietok materiálu na vstupe do sušiarne podľa druhu
od 100
do 1 500 kg h-1
Teplota sušenia  
do 700 °C
Vykurovanie
teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
Vlhkosť materiálu na výstupe zo sušiarne  
do 12 %
Prevádzka
kontinuálna

Vzduchotorg s.r.o. Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel:032 / 7717780 E-mail: vzduchotorg@vzduchotorg.sk