SUŠIARENSKÉ ZARIADENIE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Sušiarne zrnovín a strukovín (pšenica, jačmeň, kukurica,
slnečnica a podobne).
Hmotnostný prietok produktu na vstupe do sušiarne
od 3,5
do 45 t h-1
Inštalovaný príkon (elektro)
od 20
do 90 kW
Tepelný príkon sušiarne
od 250
do 2 850 kW
Vykurovanie
teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
Pásové sušiarne chmeľu, ovocia a zeleniny.
Hmotnostný prietok produktu na vstupe do sušiarne
od 100
do 1 000 kg h-1
Inštalovaný príkon (elektro)
od 18
do 95 kW
Tepelný príkon sušiarne
od 80
do 1 300 kW
Teplota sušenia
od 40
do 130 °C
Vykurovanie
a/
teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
 
b/
parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
 
c/
horúca voda
Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne
do 10 %
Komorové sušiarne ovocia, zeleniny, priemyselných produktov.
Počet komôr
od 1
do 4
Pracovný priestor
od 7
do 28 m3
Prevedenie sušiarne
- prejazdná
 
- neprejazdná
Vykurovanie
a/
teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
 
b/
parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
 
c/
elektrický ohrievač (do 225 kW)
 
d/
horúca voda
Skriňové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, cestovín, priemyselných produktov.
Množstvo produktu na vstupe do sušiarne
od 100
do 500 kg
Sušiaca doba v závislosti od druhu produktu
od 6
do 20 hodín
Sušiaca teplota
od 40
do 250 °C
Vykurovanie
a/
teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
 
b/
parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
 
c/
elektrický ohrievač (do 225 kW)
 
d/
horúca voda

Vzduchotorg s.r.o. Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel:032 / 7717780 E-mail: vzduchotorg@vzduchotorg.sk