vzduchotorg@vzduchotorg.sk
vztg@vztg.eu
 
 
Sušiarenské zariadenia pre potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo
-

-
komplex sušiarní typu VR pre sušenie mliečnych výrobkov, potravinárskych výrobkov
s výkonom od 10 do 1000 kg usušeného produktu za hodinu
prúdové sušiarne pre sušenie kašovitých a pastovitých materiálov (ako napr. ovocné a
obilninové výpalky, exkrementy zvierat)
 
-
-
-
-
sušiarne zrnovín a strukovín (pšenica, jačmeň, kukurica,slnečnica a pod.)
pásové sušiarne chmeľu, ovocia a zeleniny
komorové sušiarne ovocia a zeleniny,priemyselných produktov
skriňové sušiarne pre sušenie ovocia a zeleniny,cestovín,priemyselných
produktov.

  Sušiarenské zariadenia pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel
-

-
-
sušiarne reziva celokovové alebo murované, malokapacitné, strednokapacitné a
veľkokapacitné
valčekové sušiarne lúpanej dýhy, kartónov
pásové sušiarne krájanej dýhy
 
 

  Sušiarenské zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel,
výrobky z plastov, lakované výrobky, zlievárenstvo
-
-
-
-
skriňové sušiarne vodné, parné, elektrické (i do prostredia so SNV)
bubnové rotačné sušiarne
fluidné kruhové sušiarne
vibrofluidné žľaby (i do prostredia so SNV)
 
 
 

  Ekologické zariadenia pre filtráciu vzduchu a odsírenie spalín
-
-
-
-
malokapacitné filtre
rukávcové filtre s regeneráciou (JET-Pulse)
odsírovacie reaktory spalín
prúdové sušiarne pre sušenie kalov z čističiek odpadných vôd.

  Zariadenia pre zabezpečenie procesu úpravy vzduchu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ekonomizéry ( spaliny-voda)
rekuperátory tepla
skriňové klimatizačné a vetracie jednotky
teplovzdušné agregáty
vykurovacie jednotky
výmenníky tepla
vzduchotechnické potrubia
zariadenia pre spätné získavanie tepla
zostavné klimatizačné a vetracie jednotky
zvlhčovacie a odvlhčovacie jednotky

 


  Neštandardné výrobky alebo zariadenia
-
-
-
-
zvárané zásobníky a nádrže z konštrukčných a nerezových ocelí
zvárené a skrutkované oceľové konštrukcie
zvárané potrubia z konštrukčných a nerezových ocelí
výrobky alebo zariadenia podľa dokumentácie zákazníka

Na začiatok
Vzduchotorg s.r.o. Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Tel:032 / 7717780 E-mail: vzduchotorg@vzduchotorg.sk
Na začiatok